Privacyverklaring

Annerieke van ‘t Hoff, gevestigd aan Sweelinckstraat 34 3314WJ Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
https://www.anneriekemusic.nl
Sweelinckstraat 34 3314WJ Dordrecht
0649831985
info@anneriekemusic.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Annerieke van ‘t Hoff verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anneriekemusic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Annerieke van ‘t Hoff verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om offertes op te stellen en naar je te versturen
wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang

– Het afhandelen van jouw betaling
wettelijke grondslag: wettelijke verplichting

– Om je te kunnen helpen als je vragen hebt 
wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
wettelijke grondslag: toestemming

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Annerieke van ‘t Hoff bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens:

Naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail blijven in mijn administratiesysteem zodat, indien je op een later moment weer contact opneemt of via de webshop een bestelling plaatst, wij jouw gegevens nog kunnen terugzoeken.

E-mail:

E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.

Facturen en offertes: 

Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. 

Doorgifte aan partners:

Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners.

Voor het leveren van mijn diensten aan jou, maak ik gebruik van de volgende services: 
– Mailchimp – om mijn nieuwsbrieven te versturen
– Mollie – om de betalingen & incasso’s af te handelen
– Mijndomein – voor het hosten van de website
– WordPress, Elementor  – voor het beheren van de content op mijn website 
– Woocommerce – voor het faciliteren van de webshop 
– Learndash – voor het faciliteren van de online leeromgeving
– Google Analytics – voor het analyseren van het webverkeer op mijn pagina

Voor deze subverwerkers zijn verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen van kracht om de veiligheid van jouw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen voldoen aan de AVG-wetgeving.

Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (de landen binnen de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Je gegevens kunnen worden verwerkt in Amerika en/of andere landen waar deze bedrijven hun cloudopslag hebben en servers en/of backups hebben. 
Deze partners hebben passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data Processing Addendum zijn vastgelegd of via een modelovereenkomst van de Europese Commissie (klik hier).
De strengere GDPR (de AVG) is vaak door de meesten van hen al ondertekend en werkzaam. Op deze manier zorg ik ervoor dat jouw gegevens goed worden beschermd.

Hieronder vind je de privacy policies van de bovengenoemde partners:

WordPress: https://nl.wordpress.org/about/privacy/ 
Elementor: https://elementor.com/about/privacy/ 
Learndash: https://www.learndash.com/privacy-policy/ 
Woocommerce: https://automattic.com/privacy/ 
Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/ 
Mollie: https://www.mollie.com/nl/privacy 
Google Analytics: https://safety.google/principles/ 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel je gegevens in principe niet met personen of organisaties buiten Annerieke van ‘t Hoff, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om je gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Annerieke van ‘t Hoff gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

In mijn cookieverklaring lees je meer over de verschillende cookies die wij gebruiken en hun functies en bewaartermijnen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@anneriekemusic.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Annerieke van ‘t Hoff zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Annerieke van ‘t Hoff wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Annerieke van ‘t Hoff neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@anneriekemusic.nl. Annerieke van ‘t Hoff heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk

Melden van een datalek

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek, mocht dit nodig zijn, binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar info@anneriekemusic.nl.  Ik kan dan direct actie ondernemen.

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Annerieke van ‘t Hoff verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Annerieke van ‘t Hoff accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Wijzigingen in deze verklaring

De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Annerieke van ‘t Hoff om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mij bedrijf. 
Ik raad je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van mijn privacy beleid. Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Annerieke van ‘t Hoff ga je akkoord met deze wijzigingen.

© 2024 Annerieke Music – alle rechten voorbehouden | Instagram | E-mail | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Cookieverklaring | Wijzig cookievoorkeuren